Torsdagen den 4 mars 2021

Avgifter

Vägavgiften baseras på antalet andelar som fastställts per fastighet i lantmäteriförrättning

Avgiften per andel är fn 150 kr och år.