Torsdagen den 18 juli 2024

Startsidan

Välkommen till Södra Finnö Samfällighetsförening

Välkommen til Årsmöte 2024

Plats: Engelholms Bygdegård

Tid: 10 augusti 2024 kl 13.00

Agenda och förslag till budget kommer att finnas under mappen dokument inom kort

 

Lite Info:

Efter senaste mötet med Lantmäteriet mötet angående ny förrättning av våra vägar på Södra Finnö GA1 fins nu en uppdaterad inverteringslista samt avgift principer ang. klassning som ni hittar på lantmäteriets hemsida.

logga in med bankid på "min fastighet" på lantmäteriet, där skall det finnas ett ärende nummer E23114 kopplat till fastigheten. Läs och ta del

Några nya möten är inte planerade med Lantmäteriet och förättningen är nu i sitt slutskede.

Huvudsakliga Syftet med ny förrättning av Södra Finnö samfällighet GA1 som klubbades på det  extra årsmötet 2022 var

  1. Gällande förrättning är från 1976 och saknar idag många fastigheter. Förrättningsprotokollet behöver uppdateras för att bli komplett.
  2. Ansluta Hagalundsvägen, vägen mot Sandvik och väg förbi Slättö officiell i GA1 för att kunna hantera ansvarsfrågan.
  3. Rätta direkta felaktigheter i andelstal för ett antal fastigheter
  4. Anpassa andelstal för ett antal jordbruksfastigheter mot dagens verksamhet
  5. Generell översyn av andelstal för att skapa bättre rättvisa
  6. Ändring av stadgar för att tillåta att styrelsen kan ändra andelstal när skäl för det uppstår utan att gå via ny förrättning.

 

Har ni glömt inloggninguppgiftererna så mejla till info@sodrafinno.se och uppge där  er fastighetsbeteckning och namn så svarar vi med inloggningsuppgifterrna så fort vi kan.

Motioner kan lämnas in hela året men för att kunna behandlas måste de vara inlämnade senast under maj månad.

 

Har du bytt adress ?

Meddela  via E-post till info@sodrafinno.se  

 

Har du sålt eller köpt fastighet som är medlem i föreningen ?

Meddela via E-post till  info@sodrafinno.se