Fredagen den 9 december 2022

Startsidan

Välkommen till Södra Finnö Samfällighetsförening

Det extra årsmötet angående ny förrättning  av GA1 har hållits den 26 nov och omröstningen gav 100 % JA röster

Nu kommer styrelsen att skicka in en ansökan till lantmäteriet vartefter en lantmätare kommer att utses.

Vi återkommer om fortsatt arbete kring detta.

Protokoll från det extra årsmötet kommer inom kort och kommer att återfinnas under mappen dokument.  

Huvudsakliga Syftet med ny förrättning av Södra Finnö samfällighet GA1 inför  extra årsmötet var

  1. Gällande förrättning är från 1976 och saknar idag många fastigheter. Förrättningsprotokollet behöver uppdateras för att bli komplett.
  2. Ansluta Hagalundsvägen, vägen mot Sandvik och väg förbi Slättö officiell i GA1 för att kunna hantera ansvarsfrågan.
  3. Rätta direkta felaktigheter i andelstal för ett antal fastigheter
  4. Anpassa andelstal för ett antal jordbruksfastigheter mot dagens verksamhet
  5. Generell översyn av andelstal för att skapa bättre rättvisa
  6. Ändring av stadgar för att tillåta att styrelsen kan ändra andelstal när skäl för det uppstår utan att gå via ny förrättning.

 

Har ni glömt inloggninguppgiftererna så mejla till info@sodrafinno.se och uppge där  er fastighetsbeteckning och namn så svarar vi med inloggningsuppgifterrna så fort vi kan.

Motioner kan lämnas in hela året men för att kunna behandlas måste de vara inlämnade senast under maj månad.

 

Har du bytt adress ?

Meddela  via E-post till info@sodrafinno.se  

 

Har du sålt eller köpt fastighet som är medlem i föreningen ?

Meddela via E-post till  info@sodrafinno.se