Söndagen den 21 april 2024

Startsidan

Välkommen till Södra Finnö Samfällighetsförening

Nu finns protokollet från årsmötet på hemsidan under mappen dokument

Lite Info:

Lantmäteriet har nu kallat till samrådsmöte angående ny förrättning av våra vägar på Södra Finnö GA1

Plats: Linköpings Konsert & Kongress

När: 24 april 2024 kl 15.00 -17.00

Alla berörda skall ha fått kallelse från lantmäteriet

Huvudsakliga Syftet med ny förrättning av Södra Finnö samfällighet GA1 som klubbades på det  extra årsmötet 2022 var

  1. Gällande förrättning är från 1976 och saknar idag många fastigheter. Förrättningsprotokollet behöver uppdateras för att bli komplett.
  2. Ansluta Hagalundsvägen, vägen mot Sandvik och väg förbi Slättö officiell i GA1 för att kunna hantera ansvarsfrågan.
  3. Rätta direkta felaktigheter i andelstal för ett antal fastigheter
  4. Anpassa andelstal för ett antal jordbruksfastigheter mot dagens verksamhet
  5. Generell översyn av andelstal för att skapa bättre rättvisa
  6. Ändring av stadgar för att tillåta att styrelsen kan ändra andelstal när skäl för det uppstår utan att gå via ny förrättning.

 

Har ni glömt inloggninguppgiftererna så mejla till info@sodrafinno.se och uppge där  er fastighetsbeteckning och namn så svarar vi med inloggningsuppgifterrna så fort vi kan.

Motioner kan lämnas in hela året men för att kunna behandlas måste de vara inlämnade senast under maj månad.

 

Har du bytt adress ?

Meddela  via E-post till info@sodrafinno.se  

 

Har du sålt eller köpt fastighet som är medlem i föreningen ?

Meddela via E-post till  info@sodrafinno.se