Tisdagen den 5 december 2023

Avgifter

Vägavgiften baseras på antalet andelar som fastställts per fastighet i lantmäteriförrättning

Avgiften per andel är fn 500 kr inkl moms och år.