Torsdagen den 18 juli 2024

Avgifter

Vägavgiften baseras på antalet andelar som fastställts per fastighet i lantmäteriförrättning

Avgiften per andel är fn 500 kr inkl moms och år.