Torsdagen den 17 juni 2021

Avgifter

Vägavgiften baseras på antalet andelar som fastställts per fastighet i lantmäteriförrättning

Avgiften per andel är fn 150 kr och år.