Söndagen den 1 augusti 2021

Styrelsen

 

Ordförande                          Frank Jansert 

Sekreterare                          Ulf Käcker

Kassör                                 Björn Larsén

Vice ordförande                  Lars Åke Karlsson

Ledamot                              Bo Sandström

 

Suppleanter:

Thomas Lundmark

Nicklas Käcker

Bo Larsson

Lars Bergström

Leif Månzén

 

Revisorer:

Gunnar Ruderström

Sture Wärnelius

 

Revisor Suppleanter:

Christer Nilsson

Magnus Svensson