Onsdagen den 19 juni 2024

Styrelsen

 

Ordförande                          Lars Bergström 

Sekreterare                          Ulf Käcker

Kassör                                 Björn Larsén

Vice ordförande                  Lars Åke Karlsson

Ledamot                              Johan Kornhammar

 

Suppleanter:

Thomas Lundmark

Bo Sandström

Johan Lundin

Fredrik Eriksson

Mats Dure

 

Revisorer:

Gunnar Ruderström

Krister Nilsson

 

Revisor Suppleanter:

 

Magnus Svensson